Sääasemaohjelmat > WUHU

WUHU päivitetty (1.0.216.189)

(1/1)

J.Jäntti:
WUHU-ohjelmisto on päivitetty.
Uusin versio on 1.0.216.189, päivitetty 06.07.2011.

Muutoksia versiosta 1.0.216.183:
- Muutettiin tuuliruusun tuuliarvojen näyttöä siten, että kellonaika, koska lukema kirjattiin, näkyy. Aika on muotoa MM:SS (minuutit:sekunnit).
- Korjattiin vähäinen ongelma päivätason sademäärän laskennassa, jossa uusi sademäärä saatettiin havaita täsmälleen vuorokaudenvaihteessa, jonka seurauksena lukema saattoi vaihdella vanhan ja uuden sademäärän välillä.
- Korjattiin tilanne, jossa käyrän näyttö viime hetken säädatasta järjestelmän muistissa muutettiin historiatiedoston näyttöön, jolloin käyrän skaala ei muuttunut oikeaksi.
- Lisättiin säätömahdollisuus, jossa tuulen nopeusarvoa voidaan säätää lähimpään MPH tai KPH-lukemaan. Tämä vaikuttaa dataan, joka lähetetään palvelimiin, ei arvoihin, jotka näkyvät WUHU:n pääruudussa.
- Lisättiin tarkistusrutiini, joka vertaa suhteellisen (=paikallista) ilmanpaineen ja absoluuttisen (=merenpinnan tasolla) ilmanpaineen suhdelukua. Jos mitattu suhteellinen/absoluuttinen ilmanpainesuhde muuttuu ±5% aiemmasta lukemasta, seuraavanlainen varoitustieto kirjataan WUHU:n loki-ikkunaan:

Sat Jun 18 20:06:38 2011 > **CAUTION**: The Relative to Absolute pressure ratio (1.19) has changed significantly from previous value of (1.00). Check to see if the Relative Pressure on the console needs to be set.

Tällöin käyttäjän tulee tarkistaa suhteellisen ilmanpaineen arvo ja muuttaa se oikeaksi.
- Korjattiin ongelma, jossa vapaaehtoinen [user]-osio currdat.lst-tiedostosta ei käsiteltykään.
- Lisättiin uusi vapaaehtoinen WUHU Configuration.ini-tiedoston asetus, joka mahdollistaa muutetun sademäärän (ja vastaavasti, "uuden" sademäärän arvon history.dat-tiedostoon. Tämä asetus toimii vain silloin, kun olet määritellyt "Tweak"-osiossa kertoimeksi muun, kuin 1.0000.

WUHU Configuration.ini-tiedoston [General Settings]-osioon tulee lisätä seuraava rivi:

[General Settings]
Write Tweaked Rainfall Data to Historydat=1


HUOM!
1. Jos muutettua dataa kirjoitetaan history.dat-tiedostolla, konsolin ilmoittamaa arvoa ei tällöin kirjoiteta tiedostoon.
2. Mikäli kyseistä ominaisuutta käyttää, on suositeltavaa aloittaa kokonaan uusi history.dat-tiedosto. Muussa tapauksessa "New Rainfall"-arvo tiedostossa ei ole oikea, ennen kuin muutettu sadesumma ylittää muuttamattoman lukeman arvon. Tämän vuoksi on suotavaa, että uusi tiedosto luodaan.

Suosittelemme kaikkia WUHU:a käyttäviä FinWX-sääasemaoperaattoreita ja WUHU:a testaavia tahoja hakemaan viimeisimmän version allaolevasta linkistä:
WUHU Software

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta